2019. március 19., kedd

Közösség


Mióta a közösség építés és közösség szavak igen népszerűek lettek a budapesti, illetve magyarországi emk-val intenzíven foglalkozó emberek között, jó sok minden megmozdult bennem.
Leginkább az, ami már sok éve is témánk volt, azaz, ki hogyan áll a közösség témájához.

Én őszintén szólva újra és újra viszketni kezdek az olyan mondatokat hallva, hogy "a mi közösségünk álláspontja", "a mi közösségünk szokása az, hogy ...", "a közösség érdekében így kell döntenünk", stb.

Ugyanis én azt gondolom, hogy a közösség egy fogalom. Egy fogalom pedig nem tud dönteni és nincsenek szokásai. A közösség egyes emberekből áll, akik mindenhez individuumként viszonyulnak.
Egyetértenek, ha valami ötlet nekik is tetszik, vagy felháborodnak, amikor valami olyan történik, amiről úgy gondolják, hogy az ő személyes érdeküket sérti.
Mindig egyenként, egyénenként.
Onnantól beszélhetünk közösségről, amikor közös értékrenden alapulóan, vagy egy olyan célért állunk össze, amely minden egyes résztvevőnek is célja, ugyanakkor összefogva és együtt ezt a célt könnyebb elérni, mert az egyes emberekre így kevesebb feladat, tennivaló hárul.
De az egyes tennivalót 1-1, néha 2-3 ember látja el. Sőt, amikor 2-3 ember vállalja magára a részfeladat elvégzését, rendszerint az tovább tagozódik, aszerint, hogy éppen ki ér rá, vagy ki az, aki az adott dologban erősebb. Pl. ügyesebben érvel, jobban ért a fakivágáshoz, szívesebben ír levelet, vagy hív fel valakit, és egyeztet időpontot, mint a többiek, stb. Bizonyos dolgokat nem kell annak tenni, aki nem ért hozzá, vagy akinek nehéz. Minden egyes ember azt vállalhatja, amit könnyen és szívesen tesz.
Érezni és cselekedni egyes emberekként tudunk.
Utólag aztán gondolkodó agyunkkal levonunk egy következtetést és az egyszerűség kedvéért azt mondjuk, hogy elvégeztük a munkát. Mert sokkal több idő és beszéd kellene hozzá, hogy minden egyes mozzanatról külön-külön beszámoljunk. Így kerül elő tehát a közösség fogalma.

(Azaz valójában sosem mi mossuk ki a ruhát. Egyikünk szétválogatja azokat színek szerint, és az egyik halmazt beteszi a mosógépbe. A másik a megfelelő helyre beönti a ruhák színét kímélő, és kellően erős mosóport, és a ruhák minőségének megfelelő öblítőszert. A harmadik kiválasztja a kellő programot, bezárja a gép ajtaját, beállítja, ha kell az időzítőt és bekapcsolja a gépet. A negyedik pedig kiszedi és kiteregeti a ruhákat, no meg gondoskodik a mosógép tisztaságáról.
Utólag pedig azt mondjuk, hogy kimostunk.
Ugyanakkor elég különös lenne, ha erre a mi mosó-közösségünkre hivatkoznék, ha arról lenne szó, hogy tetszik-e nekem egy ruhadarab a boltban, szeretném-e, hogy azt valaki megvegye nekem, mert a közösségünk ezt biztosan szívesen mosná.
 - Persze ezt a példát jelképesen írom.)

Azt hiszem, akkor kerül elő legtöbbször a közösség szó, amikor valaki, saját álláspontja erejében bizonytalanul előhozza ezt a néma tömeget és maga mögé állítja önmaga megerősítéséül.
Mert ki tudja miért, nehéz kimondania, hogy ÉN.
Pedig - főleg EMK viszonylatban - számomra pont ennek az ÉNnek sokkal nagyobb az ereje.
Mert az egész arról szól, hogy az adott pillanatban egymás kölcsönös megértésén és elfogadásán keresztül mi ketten, vagy éppen többen, jelenlévők, valami közöset hozzunk létre. Keresve és létrehozva ezzel pillanatnyi közösségünket.
Mert ez a másik, amiről szintén szól az Erőszakmentes Kommunikáció. Az élet folyamatos változásáról bennünk és körülöttünk. Arról, hogy találkozni és közöset teremteni itt és most tudunk, azok, akik éppen itt vagyunk. Azon keresztül, ami éppen most élő bennünk.

Ebben az aspektusban kifejezettem szeretek a közösségről beszélni. :)
No és akkor is szeretem, amikor pont azért hívunk össze embereket, hogy közös célért együtt tevékenykedjünk. Váll-váll vetve mindenki beleteheti ebbe a folyamatba a maga részét, legjobb tudása szerint. Ugyanakkor számomra itt is fontos, hogy tisztában legyünk saját, egyéni céljainkkal és ennek tudatában, erre összpontosítva tegyük a dolgunkat. Elfogadva, hogy mások mást tesznek bele, szintén legjobb tudásuk szerint. Számomra érték, ha képesek vagyunk örülni annak, hogy valaki magára vállal egy feladatot és azt bennünket is támogató módon, legjobb tudása szerint teszi. Elfogadni, hogy az ő módja más, mint a mienk lenne, ha mi végeznénk ugyan ezt a tevékenységet, és örülni, hogy mi most másra koncertrálhatunk, mert ő magára vállalta ezt a feladatot.
Szóval szerintem a közösség nem jelenti azt, hogy mindenki mindenben benne van. Mert ez ellehetetlenítheti a cél megvalósulását, vagy minimum akadályozza és erősen lelassítja a folyamatot.
(Ha mindannyian szét akarjuk válogatni a ruhákat, akkor nem jutunk tovább a mosás folyamatában, mert csak azon vitázunk, hogy egy adott darab a szürkék, vagy a barnák közé kerüljön ;).)
Fontos a munkamegosztás. Tér adása másoknak arra, amiben ők elég jók. Lehet, hogy nem tökéletesek, de elég jók.
Fontos kiengedni a hatalmat a kezünkből, hogy az a bizonyos közösség működhessen, létezhessen.

Szeretem ezt a fenti képet. Ezek a mécsesek annak idején bevilágítottak egy teremnyi teret. Mindegyik lángolt. Volt, amelyik néha pislákolt, máskor a legfényesebb volt. Nem az számított, hogy egymáshoz képest hol helyezkednek el és az sem, hogy valamelyik jobban fénylik-e a többinél, vagy hogy ki gyújtotta meg. Sőt az sem volt téma, hogy a jelenlévők nők közül ki mennyit gyújtott meg a többiekhez képest. Csak gyönyörködtünk az eredményben, melyet egyenként, és mégiscsak együtt hoztunk létre.


2019. március 18., hétfő

Összetartozás és közös értékrend


Mi minden mozdította meg bennem ezt a témát? 1. Most már bő másfél éve a nemzetközi akkreditációs folyamat, a közben másoktól és önmagamon tapasztalt együttműködési szándék és egymás iránti bizalom léte, és/vagy hiánya. 2. Egy levél, melyet EMK-s társam írt arról, hogy miféle pletykát hallott rólam és egy régi fájdalmamról az akkreditáció kapcsán. 3. Dolgozom valakivel, akinek a magányosság érzés mellé az összetartozás szükségletet ajánlottam meg és erre azt mondta, hogy nem tudja, az micsoda.

Nekem, mióta az eszemet tudom, sőt úgy néz ki, már előtte is nagyon fontos dolog volt az összetartozás. A Családfelállítás szerint már eleve valaki mással együtt indultam ebbe az életbe. Aztán egy hattagú családban nőttem fel egy sokkal több embert számláló lakóközösségben, ahol a férjek, apukák egy munkahelyen dolgoztak és az életük védelme érdekében erősen egymásra utaltak voltak. Ez az egymásra utaltságból fakadó összetartás megjelent az otthoni életünkben is.

Szóval valahogy ez zsigerileg belém ivódott. Amikor volt férjemmel elváltunk, az nekem halálélmény volt, mert valaki eltűnt így az "eleve elrendeltből". A kisebb elválások is egy szeretett embertől, szívszakasztó élmények számomra.
Az EMK-val úgy találkoztam, hogy valami másféle közös élményre alapozva összefogtunk és megszerveztünk egy nemzetközi konferenciát, ahol többen beleszerettünk az EMK-ba. Innentől kezdve pedig öten álltunk össze, hogy további lehetőséget biztosítsunk magunknak és másoknak a tanulásra. 
Ez a csapat akkor kezdett szétesni, amikor egyikőnk kilépett ebből az egyenrangúságon alapuló körből. Elveszett a közös értékrend, ami összetartott minket, már nem volt teljes az összetartás, összetartozás. Bár szóban még sokat hallottuk ezt tőle, valójában minél többször emlegette, annál távolabb kerültünk. Mert kielégült szükségletként nem éltük, csak állandó ígéretként.

Én ma már látom (amit korábban nem tudtam magamról,) hogy eddig azért nem akartam akkreditált tréner lenni, mert egyedül nekem ez nem érte meg. Egy olyan dologban, mely a valódi találkozásról szól ember és ember között, számomra ez magányos út lett volna. A korábban Mo-on akkreditált trénereknél azt láttam, hogy magányosak. Nekem ez nem opció, soha nem is volt az. 
Azért tudtam most belevágni, mert másokkal együtt járhatom végig ezt az utat. Botladozva, egymást segítve. Az egész folyamat egy ilyen indíttatásból indult és többé-kevésbé így is zajlik.
Látom, hogy számomra mindig akkor nehezül meg a folyamat, amikor ezt a közös értékrenden alapuló összetartozást vélem elveszteni. Mert akkor én messze kerülök ...

Valószínűleg egyébként nekem könnyű dolgom van. Mert mindig éltem és ma is élem másokkal/valakikkel az összetartozást. 
Ezért aztán a sok elvesztésből fakadó fájdalom ellenére mintha mindig megújuló bizalommal lennék embertársaim felé, hogy valóban mindent szeretetből tesznek, legfeljebb nehéz erre a szeretetre rátalálni. Ahogy azt az EMK is tanítja. 

Azért az önvallomáshoz az is hozzátartozik ma már, ha valaki túl sokszor tesz e tekintetben próbára, azaz sokszor kell nehéz munkával felkutatnom a szeretetet a megnyilvánulásai mögött, akkor kifordulok a kapcsolatból. 
Vagy amikor ugyanezt a bizalmat nem kapom. Amikor valami belső félelem, vagy tőlem független feltételezésből fakadó kivetítés tárgyává válok, mondhatni "önhibámon kívül". 
Akkor tudom azt mondani, hogy legyünk külön boldogok.
Mert ha ott a meggyőződés, hogy nincs közös értékrend, nem akarom, hogy bármelyikőnk is megváltozzon.
Éljük mindkettent azt, ami nekünk jó. Maradandó harag és fájdalom nélkül.

Ami pedig a közös értékrendet illeti, ami az összertartozásunk alapja, ahogy azt bő egy éve írtam és azóta csak erősödik bennem: nem a sokat hangoztatott számunkra fontos szükségletek adják nekem, hanem az, amikor látom, hogy ezeket a szükségleteket hasonló, vagy időnként azonos módon elégítjük ki. Illetve, amikor látom, hogy bár eredetileg más útjaink vannak az adott szükséglet felé, időnként készek vagyunk egymás útját is járni, mert szeretnénk egymás életének szebbétételéhez hozzájárulni önként és dalolva :).

---------------------------------------------------------------

Tehát:
Amikor látom, hogy egy szintén akkreditációra készülő társam erőt és bátorságot vesz magán, hogy levelet írjon nekem és ezt képes megtenni bő két hónapnyi szünet után, akkor meghatott és elégedett leszek, mert a bátorság és őszinteség iránti szükségleteim kielégülnek, ezért köszönöm ezt neki!
Amikor valaki megkérdi, én hogy vagyok egy adott dologgal kapcsolatban, aztán 3 és fél órán át az ő oldaláról beszélünk, akkor meglepett és tanácstalan leszek, mert tudatosságra és kölcsönösségre van szükségem, ezért azt kérem magamtól, keressek a naptáramban egy újabb időpontot a közösségi konfliktusok tisztázására!
Amikor azt látom, hogy a fent említett programra ketten megyünk el, akkor csalódott és tehetetlen leszek, mert következetességre van szükségem, ezért azt kérem mindkettőnktől, hogy mi vegyük elő az esetleges feszültségeket kettőnk között és tisztázzuk azokat!2019. március 12., kedd

Aki nincs velünk, az ellenünk van ...

Neki futok újra ennek a meghívónak, mert korábbi meghirdetésemben kihagytam az ünnepi hétvégék tekintetbe vételét.
No és e rövid időn belül változott a fókusz is, melyet követni szeretnék a tanfolyam során.


EMK kezdő tanfolyam


Gyakran belefutok ebbe a gondolatiságba a munkám során. No meg persze önmagamon is számtalanszor megtapasztaltam a családon belüli viták alatt. Alapból hoztam testvéreimmel együtt ezt a mintát otthonról. Édesapám szava járása volt: 
"Csak azért így csinálod, hogy ne nekem legyen igazam." 
Sok évnyi tanulás kellett, míg megértettem, hogy azért, mert a másik más véleményen van, más álmot álmodik, e pillanatban mást szeretne, mint én, még nem az ellenségem. 
Dolgozni sem tudnék, ha megtartottam volna ezt a hozzáállást másokhoz. Hisz az egyéni, illetve mediációs munkában rengeteg olyan nézőpontot fontos megértenem, elfogadnom, sőt szeretettel kezelnem, ami távol áll az én látásmódomtól.
Ez a változás azon túl, hogy komoly munkát igényelt, rengeteg ajándékot is hozott a számomra. Békésebb, bizalomtelibb lett az életem, sokkal több szépséget tudok megtapasztalni a különbségek elfogadásával. Mindez az Erőszakmentes Kommunikáció gyakorlati alkalmazásának köszönhető.

Ez a hamarosan induló tanfolyam arra ad lehetőséget azoknak, akik eljönnek, hogy megértsék és elfogadják mind önmagukat, mind a másik felet egy "nézet eltérésben". Segíthet abban is, hogy könnyebben kiálljunk magunkért és az általunk képviselt nézőpontért egy adott vitában, anélkül, hogy az túlságosan elmérgesedne. Megláthatjuk, a másik valójában mit szeretne tudomásunkra hozni, megmutatni, amikor nem feltétlenül ért velünk egyet. 
Segítségül ehhez megtanulunk használni egy csomó új szót is. Érzéseinket és belső igényeinket, szükségleteinket kifejező szótárat írunk. Rálátunk, miért nehéz kérnünk és kérést hallanunk, miért szörnyű szó a fülünkben a nem. Ezáltal szabaddá válunk a kérés és a pillanatnyi nem kimondására.
Megtanuljuk, miért másféle érzés pl. a düh, mint a többi, és hogyan lehet úgy megélni, hogy az életünket gazdagítsa, ahelyett, hogy rombolna :). 

Maga a tanfolyam 2 x 30 órás blokkból áll. Az elsőben főleg mi magunk leszünk a fókuszban, a másodikban inkább a másikra való odafigyelés, az empátia kap szerepet. Miért ez a sorrend? Mert mindaddig nem tudunk szívből odafigyelni a másikra, és adni, amíg a mi szükségleteink, belső igényeink hangosabbak a fülünkben, fejünkben, szívünkben, mint a másik hangja/kérése.
Mindezt úgy, hogy sok gyakorlásra lesz lehetőség saját élethelyzetek felidézésével.

Az első 30 óra időpontjai: 2019. Április 13-14., és 27-28. 10-18 óra között
Helyszín: Színező, Bp., Tigris u. 12. 20-as kapucsengő
Jelentkezés: 2019. Április 5-ig
jszentpeteri@gmail.com (tárgy: EMK tanfolyam), illetve +36302515554
További információt is a fenti úton kaphattok.
Ár, amely a teremdíjat, a kézi anyagokat és a tréningdíjat foglalja magában: 60000 HUF/fő
A család 2. tagja, illetve aki hoz magával ismerőst, barátot: emberenként 15000 HUF kedvezményben részesül. No és szokás szerint részletfizetés is lehetséges :).

Szeretettel várom jelentkezéseteket, hogy osztozhassak Veletek az EMK iránti szenvedélyemben:
Julianna

Az Erőszakmentes Kommunikáció egy "beszédmodell" melyet Dr. Marshall B. Rosenberg, klinikai pszichológus jegyzett le és vezetett be a világban. Nagyon gyakorlatias módszer, mely segíti az egyenrangú, kölcsönös megértési szándékon alapuló kapcsolatok létrejöttét.
Én 1996 óta tanulom az EMK-t és 2000 óta meg is osztom folyamatosan gyarapodó tapasztalataimat másokkal. Időnként felkérésre jövendőbeli trénerekkel is dolgozom. Jelenleg a Magyarországról nemzetközi akkreditációra jelölt oktatók egyike vagyok.2019. március 10., vasárnap

Újabb egy éves képzéssorozatHitelesség és bizalom
Nem csak trénerképző

Lezárult az előző egy éves sorozat és a résztvevők nagyobb része "benevezett" újabb fél évre. Én örömmel vettem tudomásul egyrészt azt, hogy nekik olyan sokat hozott ez az év, és folytatni szeretnék, másrészt, hogy én magammal is sokkal elégedettebb voltam a végén, mint a korábbi hasonló tréning után. Mert elfogadóbbá váltam és a korábban görcsös igyekezett, hogy egyenrangúságot élhessünk meg egymás között, kiveszett belőlem, így megszületett az igazi közös munka. Mindenki kezébe vehette az önmagáért való felelősséget.
Valaki ezt írta a végén a visszajelző füzetembe:  Az elején rémült voltam és szorongó, most nyugodt és reménykedő. Üresen jöttem és magammal megyek haza.

Mivel ismét van 2-3 ember, aki szeretne részt venni hasonló tanulási folyamatban, belevágunk és szeretettel várjuk azokat, akik szívesen csatlakoznának.

Az alaptéma ugyan az lesz, mint korábban, ill. mint amit sok éve Marshall és Nada is mutatott nekünk az általuk vezetett trénerképzésünkön. 
A hitelesség és bizalom. Mert meggyőződésem, hogy az a jó tréner, aki nem csak az előadásokon, tanfolyamokon, műhelymunkában veszi elő az EMK-t. Nem is az, akinek nagy rutinja van ezen programok vezetésében, karizmatikus, szórakoztató előadó. Esetleg aki szenvedéllyel vitázik arról, mi is valójában az EMK. Persze mindez igen fontos. Ugyanakkor számomra az a jó tréner, aki hiteles, azaz saját életének helyzeteiben magától értetődően és természetesen használja az EMK-t a kapcsolat létrehozására önmagával és a másik féllel. Persze ezt akkor, ha megvan a mindent megelőző lépés, azaz a döntés, hogy érdekli őt, mi van vele, aztán pedig, hogy mi van a másikkal most, itt.

Tehát az egy év során végtelenszer gyakoroljuk majd, mit lehet tenni, ha félünk, ha bizalmatlanok vagyunk, ha halogatunk, ha elborítja az agyunkat (vagy a másikét) a düh, ha hierarchiában gondolkodunk, ha elveszett a hitünk, vagy olyan hittel élünk, ami ellehetetleníti az életünket, ha nincs önbizalmunk, ha a magányosság dübörög minden ébredéskor a fülünkben, ha a másik bennünket vádol, vagy éppen, ha mi vádoljuk őt tele szájjal. Illetve mit tehetünk, ha elönt bennünket a hála, a megkönnyebbülés, büszkeség, felszabadultság és ezt meg akarjuk osztani egymással ...

Ezért aztán szeretettel várom erre az egy éves elköteleződésre azokat is, akiknek eszük ágában sincs trénerré válni, viszont nagyon szeretnék élni az EMK-t saját életükben a nehéz, kényelmetlen helyzetekben is. Akik önmaguk mellett elkötelezettek. Mert úgy érdemes belefogni, ha vállaljuk a változás kockázatát. 
A végére reményeim szerint mindenki rájön, hogy az EMK-val a Világot nem, de önmagunkat és a világocskánkat megváltoztathatjuk, ezzel járulva hozzá a Világ egy szegletének megváltozásához.

Az év során havonta egyszer egy hétvégi napot töltünk együtt, ezen kívül lesz kétszer több napos ott alvós programunk. Ez utóbbinak a tömény élményfürdő a lényege.

Miért ez a címkép? Kivételesen nem a hamisság szinonímájaként, hanem pont a hitelesség miatt. Én is szívesen használom a bábokat úgy, ahogy Marshalltól láttam: az EMK-t használó embert nem a zsiráffal mutatva, hanem a sakálra feltéve a zsiráf füleket. Mert megtanultam, hogy bizony általában sakálként működöm, csak képes vagyok időnként szeretettel fordulni magamhoz és a másikhoz is. 
Csak vágyom báránynak (zsiráfnak) lenni. Időnként megy az átöltözés, de élből nem az vagyok. Az őszinteség/hitelesség pedig ennek felvállalásával kezdődik.


Tehát szeretettel várom azok jelentkezését, akiknek tetszik ez a program és szívesen vesznek részt benne egy éven át. 
EMK alaptudás most feltétel a részvételhez.
Múlt évben a tréning meghirdetésekor erősen hangsúlyoztam, hogy nem vagyok nemzetközileg akkreditált tréner. Ma már jelölt vagyok erre a címre és erősen feltételezhető, hogy júliusban "felavatódom". Tehát a közösen töltött napok beszámíthatók lesznek a saját tréneri címetek megszerzéséhez :).

Rendszerint a hónap elején találkozunk majd 12 hónapon át.
Első alkalom: 2019. április 6. 10.00-18.00 között
Majd május 4., Június 1., Július 13.,  napokon találkozunk. Augusztusban bentlakásos szakasz következik a hónap második felében. A második félév napjai is hamarosan fixálódnak.
Helyszín: Színező, Budapest, I. Tigris u. 12.
Jelentkezés 2019. Március 29-ig 
További információ, ár, regisztráció:  jszentpeteri@gmail.com e-mail címen (tárgy: EMK), vagy a +36302515554 telefonon.

Szeretettel:
Julianna


Fotók: google, pinterest2019. február 23., szombat

Hol van, hol nincs bizalom


Kezdő Erőszakmentes Kommunikációs tanfolyam

Ülhetne ezen a képen másmilyen páros is: apa-fia, apa-lánya, anya-fia, férfi-nő, barátok, munkatársak, stb. Valójában az a kérdés, milyen a hangulatú kapcsolatuk. Vannak viszonyok, melyekben gyakoriak, másokban ritkák a feszültségek. Heves, vagy elfojtott csalódottság, fájdalom, düh az alaphangulat, esetleg a folytonos rivalizálás? Vagy a bizalom abban, hogy egy oldalon állunk és együtt meg tudjuk oldani a felmerült problémát.
Amikor kiderül egy beszélgetésben, hogy én Erőszakmentes Kommunikációval foglalkozom, a leggyakoribb reakció az, hogy ez szép és nagyon hasznos, mert nagy szükség van rá a világban. Igen ritka, hogy valaki azt mondja: óó, ezt én szívesen megtanulnám. Miért van ez így? Mert egyáltalán nem gondoljuk, hogy mi erőszakosan kommunikálnánk. Mások persze igen, de mi!? Mi aztán nem.
Pedig amikor azt bizonygatom a másiknak, hogy ő nem jól emlékszik, mert az a dolog úgy volt, ahogy én emlékszem rá; vagy amikor megmagyarázom a másiknak (telve együttérzéssel), miért nem kellene úgy éreznie magát, ahogy érzi; esetleg igyekszem meggyőzni, kérjen bocsánatot, sőt kompenzáljon engem, mert bizony nagyon megbántott, akkor ez az erőfölényemet szolgálja.
Márpedig az erőszakmentes beszéd egyik alapja az egyenrangúság. Ahogy manapság a nemzetközi emk fogalmaz: azonos szemmagasság :). 

Az általam most ajánlott kurzus abban segíthet, hogy megtanuljuk magunkat úgy kifejezni, a másikat pedig úgy meghallgatni, hogy ez az egyenrangúság létrejöjjön. Megnézzük, valójában mit akarunk kifejezni, amikor az igazunkat bizonygatjuk, vagy éppen azt, hogy a másik megbántott minket. No meg persze ráláthatunk, mi a másik valódi mondanivalója, amikor számon kér rajtunk valamit, vagy bénának, esetleg önzőnek nevez bennünket ...

A tanfolyam 2 x 30 órás blokkból áll. Az elsőben főleg a magunk mondanivalójával, azaz az őszinteséggel, a másodikban pedig inkább a másik meghallgatásával foglalkozunk majd, azaz az empátiával. Tisztázzuk az EMK alapfogalmait; megismerkedünk azzal a mondatszerkezettel, ami leginkább segít, hogy igazán érthetően fejezzük ki magunkat; kibővítjük az érzéseket és belső igényeket kifejező szótárunkat; megtanuljuk, hogyan kérjünk, hogy a másik ne követelést, vagy elvárást halljon; no meg azt is, hogyan mondhatunk úgy nemet egy kérésre, hogy azt fájdalom nélkül fogadja a másik. Mindezt a megértésen túl sok-sok gyakorlással érjük el. 

Az első 30 óra időpontja: 2019. március 16-17. és 30-31. 10-18 óra között
Helyszíne: Színező, Bp., I. Tigris u. 12. 20-as kapucsengő
Érdeklődés, ár és jelentkezés: jszentpeteri@gmail.com, +36302515554

Várom mindazokat, akik szeretnének egyenrangú és bizalomteli kapcsolatokat az életükben.

Szeretettel:
Julianna
2018. december 10., hétfő

AdventRég írtam magamról. Meg az EMK-ról :).
Nem azért, mintha nem lett volna miről. Sokkal inkább azért, mert annyi minden kavargott bennem, hogy nem győztem követni. Sőt, többször elvesztettem magammal a kapcsolatot sok minden miatt.

Az egész nagyjából egy éve kezdődött.
1. Valaki, akivel már 2 éve nem voltam beszélő viszonyban, visszakéretszkedett az életembe. Nem volt számomra könnyű meglépni ezt a belső rugalmasságot. 3-4 hónap önmunka. No és ahogy az lenni szokott vele, mire én belelazultam és azt mondtam magamban újra élő bizalommal, hogy legyen, akkor ő azonnal megfordult és hétmérföldes csizmával elindult az ellenkező irányba.
2. Megkezdődött a nemzetközi akkreditációra való készülődés és ezzel együtt egy közösség születése. Csalódottságomra és elkeseredésemre ez a várakozásomhoz képest sokkal több feszültséget, tehetetlen keserűséget, és megdöbbenést hozott, mint elégedettséget és örömöt. Szerencsére azért az utóbbiból is volt elég - néhány emberrel.

Ez az advent, a szokásosnál is erősebb befelé fordulást, figyelést indukál bennem, amiért nagyon hálás vagyok. Mert ez segít, hogy bizonyos feszültségek, sőt görcsök kioldódhassanak.
Legerősebben az segít, hogy jó "sakál" módjára persze úton-útfélen elégedetlenkedem, ítélkezem, így aztán könnyen megtalálom a szimpátia megnyilvánulások mögött a közös értékrendet, így a támogatást és a segítséget.

Hogyan is lesz a szimpátia segítség?
Mindenekelőtt összetartozás-élményt hoz. Ami az egyik legfontosabb szempont nekem mindkét témában. Hisz ez a szükséglet volt a mozgatórugóm akkor is, amikor ennek az embernek azt mondtam, hogy "na jó, legyen", meg akkor is, amikor a közösség építés tényét örömmel üdvözöltem. Arról nem is beszélve, hogy emiatt volt fontos, hogy másokkal közösen induljak el az akkreditáció útján.
Ugyanígy segít, amikor megtalálom, hogy a több fős csapatból kik azok, akikkel megvan ez, mert az Erőszakmentes Kommunikáció kifejezés alatt nagyjából ugyan azt értjük. Velük szintén van összetartozás-élmény, közös értékrend, egyszerűség és természetesség.

Van, ami nagyon megerősödött bennem ezen dolgok kapcsán. Az igény, hogy legyen egy csapat, egy közösség, akikkel összefogva, mégis laza szövedékben dolgozom együtt - még egyértelműbb bennem. Ezzel együtt az is, hogy ez egy kisebb közösség lesz, mint eleinte hittem.

Miért? Mert azt látom, hogy az EMK másként és más miatt fontos a közösség különböző tagjainak. Van, aki nagyon szeret róla beszélni, viszont amikor élni lehetne, akkor vár, hátha van valaki olyan is jelen, aki használni tudja, mert ő még nem. Segítőkészen kifejezi, hogy "na most lehetne használni az EMK-t".
Mások, akik empatikus kommunikációnak nevezik az EMK-t, amikor helyzet van: vagy empátiát várnak, vagy empátiát adnak.
Szintén mások így, a közösségben, könnyebben találnak rá arra, mi minden is kell nekik, mert van viszonyítási pont, amihez képest megtalálhatják belső igényeiket. Ők pedig kérnek és kérnek. Sajnos rendszerint nem cselekedhetőt, hanem a szükségletük kielégítését.
No és vannak, akik erőszakmentesek szeretnének lenni minden áldott pillanatban. Ezért nem bírják a sakált. Amint valaminek ítélet szaga van, kijelentik, hogy ez bizony nem volt EMK-s.  Ők azt szeretnék, hogy mindenki nagyon kedves és szelíd legyen minden pillanatban, azaz konfliktusra ne is kerüljön sor. Mert annak léte már nem erőszakmentes szemlélet szerinti életet mutat. Márpedig "legyünk zsiráfok"!!

Mindebben tudom látni a szépséget.

Ugyanakkor én egy megint másik verziót képviselek.
- Nagyon szeretném hangsúlyozni ezt a más szót. Nem azt írom és mondom, hogy jobban, szebben, okosabban. Csak azt mondom, hogy másként. Mert meggyőződésem, hogy mindenki a tőle telhető legjobban csinálja, gondolja, éli a saját értékrendjét.
Ugyanakkor amikor nekem támadnak fel bizonyos szituációkban szükségleteim, nekem rendben van, hogy ott (sőt időnként még utána sokáig) ítéleteim vannak. Mert úgy tudom, hogy azok a barátaim. Végzik a dolgukat - igyekeznek felhívni a figyelmem arra, hogy valami nekem hiányzik az adott szituációból. Ezért aztán, ha közben nem jövök rá, mi bajom, hajlamos vagyok sokáig és sokat ítélkezni. Mindaddig, míg én, vagy valaki más meg nem hallja, hogy kielégületlen belső igényem van.
Ezután még mindig nem beszélek szépen. Mivel még el kell döntenem, akarom-e magamat, meg a másikat érteni. Van, hogy úgy döntök: nem. Van, amikor önmagam megértése mellett döntök. No és van, hogy mindkettőnket szeretném érteni. De még mindig nem beszélek szépen. Mert lehet, hogy mindezek után is azt választom, hogy nem akarok beszélgetni. Köszönöm szépen, elég a belső nyugalmam megtalálása, a másikkal nem akarok "kapcsolódni".
(Íme egy ítéletem: Utálom ezt a kifejezést. Marhára ezo. Én nem kapcsolódni szeretnék, hanem az adott pillanatban kapcsolatot szeretnék a másikkal!!! A kapcsolódás szó a hegymászók karabínerét juttatja az eszembe, ami függőség ízt ad neki. Na, azt pedig biztosan szeretném elkerülni!! Én sem akarok függeni, de azt sem szeretném, ha mások tőlem függenének. Áááá!!!)
Persze aztán van, hogy szeretném felvenni az elvesztett kapcsolatot a másikkal. Ekkor jön a beszéd...

A bejegyzés elején első pontban említett emberrel oda jutottam, hogy nem éri meg számomra újra teljesen elzárkózni, ahogy korábban tettem. Mert az erőfeszítést igényel. Egyszerűbb, ha csendben hagyom, hogy a természet (az enyém és az övé) tegye a dolgát.
A második pontban pedig az lett az eredmény, hogy a folyamatban tanuljak magamról, az Erőszakmentes Kommunikációról és válasszam azon emberekkel az együttlétet, akikkel nekem viszonylag könnyű és öröm együtt lenni. Akik értenek és akiket értek - mert egy nyelven beszélünk.


2018. november 26., hétfő

Játszmák: "A szituatív fölény" - Popper Péter írásaA családban azt kell mondani a nagypapa születésnapján, aki egy alkoholista disznó, hogy tisztelettel köszöntünk nagypapa, de jó, hogy köztünk vagy - és csak magunkban tehetjük hozzá: milyen jó hogy ma még nem hánytál az asztalra. A nagypapa meg két böffentés között azt mondja, milyen jó érzés, hogy így tiszteltek engem, milyen nagyszerű családom van! Ez a játszma. Úgy kell tenni a munkahelyen is, mintha a főnököt tisztelnéd, a főnök meg úgy tesz, mintha ő mindentudó lenne. Egy belgyógyász professzor úgy viselkedik, mintha nem azért lenne a posztján, mert jó szervező és kiváló nexusai vannak, hanem mert ő a legjobb belgyógyász az országban. Lehet valaki egyszerre a legjobb endokrinológus, a legjobb pulmonológus és a legjobb gasztroenterológus? Dehogy lehet! De a viziten ezt kell játszania. Elől megy, persze Scholl papucsban, hogy magasabbnak látsszon, nyakában lóg a fonendoszkópja, nehogy azt higgyék, hogy ő a műtősfiú. A zsebébe is tehetné, ott sokkal nagyobb biztonságban lenne, de a fonendoszkóp a játszma része, az orvosi fölény tartozéka, és ha valaki kilép a játszmából, akkor rengeteg negatívum zúdul a nyakába. Sokszor elmesélem hogy életemben egyszer voltam szülői értekezleten: először és utoljára. Büszke apaként bemasíroztam az iskolába, beültettek az egyik padba, majd jött a begyes, nagyon csinos tanítónő, felment a katedrára, és kiokosított bennünket. Néztem ezt a szegény lányt, hogy ez is elveszett az emberi kommunikáció számára, már csak fölülről lefelé tud beszélni. A katedra tönkretette, mint ahogy nagyon sok pedagógust, orvost, pszichológust tönkretesz, hogy mindig kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekkel kerül kapcsolatba, és egy idő után észre sem veszi, hogy ez csak szituatív fölény, hanem azt gondolja, ő olyan nagyszerű ember aki mindenkinél magasabb rendű. Visszatérve a tanító nénire, miután elmondta a nagymonológját, kegyesen intett hogy lehet kérdezni. Én is jelentkeztem, és azt kérdeztem, hogy miért csak a hosszú szünetben ehetik meg a gyerekek a tízóraijukat, miért nem akkor mikor éhesek? Ez azért van így, apuka, mert nálunk ez így szokás - mondta a tanítónéni, körülbelül olyan hangsúllyal, ahogy az értelmi fogyatékosokhoz szoktak beszélni. Nehéz helyzetbe kerültem: belemegyek-e a szokásos játszmába szülő és pedagógus között? Mivel végül mindig a sátáni énem győz, úgy döntöttem, hogy nem megyek bele. Azt mondtam neki: Drága asszonyom, apukának engem utoljára a rossz lányok szólítottak az Arizónában: "Apukám, van pénzed? Gyere be egy boldog öt percre.!" Persze mint várható volt óriási botrány tört ki. Én azonban még a saját klinikai osztályomon sem tűrtem az apukázást, anyukázást, mert szerintem Magyarországon úgy szólítják meg az embereket, hogy uram és asszonyom. A kiszolgáltatokkal ugyanis azért bánnak így, azért vonják őket bele ezekbe a játszmákba, hogy fölénybe kerüljenek velük szembe.
- Hogy van Kovács bácsi? - Hát, doktor úr, itt fáj, ott meg szúr!
- Szólítson nyugodtan főorvos úrnak! Másnapi vizit. - Hogy van Kovács bácsi? - szólítson nyugodtan Kovács úrnak! Micsoda pimasz beteg! Ha kilép valaki a játszma keretei közül, abban a pillanatban egy agresszió tömeg zúdul rá, amiért nem megy be abba a hazug szereposztásba amiben élnie kell betegnek, gyereknek, feleségnek férjnek, beosztottnak. Ha kilép akkor baj lesz!

Popper Péter: Lélekrágcsálók.